Apolón a Dafné

Sousoší Apolón a Dafné podle G. L. Berniniho

výška 98cm, mramor Lasa, nedatováno, soukromý sběratel

Stav před restaurováním:

  

Starší doplněk ze dřeva opatřený olejovým nátěrem:

Předchozí oprava ulomené končetiny:

Detail poškození ruky Dafné včetně starší armatury:

Postup restaurování; uvolnění lepeného spoje:

Zkouška čištění:

Zhotovování doplňku ruky z mramoru:

Stav po restaurování:

 

 

 

 

 

 

THEME_QUARK.BLOG.ITEM.PREV_POST THEME_QUARK.BLOG.ITEM.NEXT_POST